Master LIFE Logo FULL .png
 

Gıda Girişimciliği vasıtasıyla Geçim Kaynakları İnovasyonu, (Livelihoods Innovation through Food Entrepreneurship - LIFE) Projesi, gıda sektöründe girişimciliği ve yeni iş alanlarını destekler, ve kültürlerarası etkileşim sağlar. Girişimciler için Kuluçka Programımız vasıtasıyla, üyeler başarılı gıda işletmeleri kurup büyütmekte ve Türkiye’de sürdürülebilir geçim kaynakları üretmektedir. Bu program, İstanbul ve Mersin’de bulunan iki Gıda Girişim Merkezi’nde (FEC) hem mültecilere hem de yerel halkın mensuplarına destek vermektedir.


Bıraktığımız Etki

  • 300’den fazla girişimci, % 69’u kadın, gıda girişimciliği kuluçka programını başarıyla tamamladı

  • Üyelerin yarısından fazlası lisanslama, kar en yüksek düzeye çıkarma ve ürün geliştirme gibi kritik iş becerilerindeki kazanımları bildirim etmektedir.

  • Üyelerin% 84’ü, iş girişimlerindeki olumlu değişiklikleri LIFE Projesine atfetmektedir.

  • İş fikirleri için düzenlenen yarışmalar aracılığıyla 35’ten fazla gıda işletmesine verilen 100.000 dolardan fazla tohum finansmanı

  • 1000’den fazla gıda sektörü çalışanı Milli Eğitim Bakanlığı onaylı gıda hijyen uygunluğu sertifikası aldı