Girişimci Kuluçka Programı

Girişimci Kuluçka programı, LIFE Projesi’nin südürülebilir geçim kaynakları geliştirmesi ve yemek yoluyla sosyal kaynaşmayı teşvik etmesi için gösterdiği çabaların temel taşıdır. İstanbul’da ve Mersin’de bulunan Gıda Girişim Merkez’lerinde Girişim Kuluçka Programını barındırılan Gıda Girişimcileri mülteci ve yerel halkın mensuplarının kendi işletmelerin her aşaması desteklemektedir.

Program, girişimcilik becerilerini genişletmek, yerel yönetmeliklerin bilgileri artırmak, ve gıda endüstrisi alanında girişimciler arasında kültürlerarası anlayış oluşturup başarı yönüne konumlandırmak için tasarlandı.  Dört aylık kuluçka süresi boyunca, hem Türkçe’de hem Arapça’da sunulan eğitim ve destek hizmetleri çeşitli kültürel sosyal çevrelerden ve uyruklardan girişimciler için firsat sunmaktadır. 

Girişimcilik kursu, ugulama ülkesinde ve gıda endüstrisinde işleri geliştirmeyi çalışan girişimciler için özel tasarlanmış bir müfredat vermektedir. Her grubun üyeleri, eğitim programıyla ilerler, kültürlerarası bilgi ve deneyimler paylaşır ve sosyal kaynaşması ve anlayışı kurması için gerekli becerleri ve yetenekleri geliştirir.

Girişimcilik Kursu

LIFE müfredatı, girişimcilerin beceri düzeyilerine ve iş türülerine uygun en iyi rehber almalarını için özenle tasarlınmış, düzenlenmiş ve yerelleştirilmiş. Müfredat, muhtevası özelleşmiş 25 modül içerir ve 60 saatlık girişimciliğin prensipleri, finans, pazarlama, ticaret müzakereleri, yasal ve uyum gereksinimleri ve diğer konular da dahil eğitimi kapsar. Ayrıca, girşimciler, gıda güvenliği ve gıda işletmeleri için finansman elde etmesi gibi konularda eğitilmiştir. Her grup 12 haftalık iş dünyasından ve akademik çevreden vasıflı eğitmenler öncülüğünde sağlanan eğitimi taahhüt eder.

Eğitim programı başarıyla tamamlanması için her üyenin İş Fikri Yarışması’na katılması ve Kuluça Merkezi’nden mezun olması şarttır.

İş Fikri Yarışması

Kuluçka süresi boyunca, kuluçka merkezinin üyelerin her grubu en son noktaya erişebilmeleri için İş Firki Yarışması’na hazırlayarak iş sahalarını odaklanmaları, uygulamaları ve geliştirmeleri beklenir.

İki aşamalı bir süreç içinde, üyelerin kurmak istedikleri işletmelerine doğru ilerleme yapmak amacıyla iş fikileri uzman jüri heyeti önünde yarışır ve bazısı az miktarlı tohum fonu kazanmasına şans verir. İş Fikri Yarışması’nın kazananları, gerekli ekipmanı satın almak, daha önce ev-bazlı girişimler için resmi yerler açmak, ve üretim yöntemleri geliştirmek için tohum fonunu kullanmışlardır.

Mutfak Kullanımı

Girişimci Kuluçka programı üyeliği vasıtasıyla, girişimcilerin, Gıda Girişim Merkezleri’nin içerisinde yer alan tesislere erişim öncelikleri vardır. Bu üyelik kapsamında, birçok işletmelerin yemek tariflerini ve ürünlerini aynı anda test edebilecekleri benzersiz bir şekilde tasarlanmış ve düşük ölçekli üretimler için de uygun olan, ticari tescilli mutfaktan da yararlanabilmektedirler.

IFTAR_LIFE_D.VILLASANA_04.jpg

Destek Hizmetleri

LIFE Projesi aracılığıyla, Girişimci Kuluçka süresi, başarılı gıda işletmeleri kurmaktan ibarettir. Bu çeşitli iş destek hizmetlerini içerecek şekilde eğitimin ötesine geçer.

İş geliştirme yol haritasına ve diğer referans araçlarına ek olarak, lisanslı bir yönetici şef, gıda mühendisi, muhasebeciler, avukatlar ve diğer gıda şirketi sahipleri dahil olmak üzere her bir FEC’de yer alan “yerinde girişimcilik uzmanları”nın hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu uzmanlar, gıda işleriyle ilgili özel sorularda rehberlik arayan girişimcilere bire bir hizmetler sunmaktadır.

Resmileştirme, Tescil ve Hukuk Desteği

LIFE Projesi, üylerin işleri için yasal ve yönetmeliklere uygulanabilir haline getirmelerine yardımcı olmayı taahhüt eder. Bir gıda işletmesini başlatmak veya yürütmek için işin resmileştirilmesi, tescili ve diğer hukuksal ve muhasebe gereklilikleri için bu süresi izlemek oldukça karmaşıktır.

Sürdürülebilirliği ve yerel ekonomiye tam katılımı teşvik etmek için, her bir FEC, katılımcı girişimcilere kayıt prosedürleri ve yerel hukuksal ve üstüste bindirilmiş muhasebe gerekliliklerine uygunluk dahil olmak üzere iş resmileştirme ile destek sağlar.

Finansman ve başlangıç desteğine Erişim

Her FEC, üyelerini kendi işletmeleri için dış kaynaklardan sağlayabilecekleri fon miktari, sermaye yatırımı, borçlar ve hibeler dahil belirlemeye yardım eder. FEC kadrosu, potansiyel yurtiçi ve uluslararası finansörleri girişimciler ile buluşturur ve girişimcilerin iş sunumları ve teklifleri geliştirme konusunda koçluk yapar.

FEC kadrosu aynı zamanda üyelere, girişimlerini başlatmak için gerekli yerler, indirimli veya ikinci el ekipman ve diğer iş çözümlerini bulup teminat verirken yol gösterir. İşletmenin büyümesini desteklemek için pazara erişim hizmetleri de verilmektedir.

Sorun-Çözme

Planlanmış hizmetler sağlamasına ek olarak, FEC kadrosu, bireysel ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözmek için üyeleri spesifik iş ihtiyaçları karşılamak için gerekli bireyler ve kaynaklarla buluşturarak, destek taleplerine son derece duyarlıdır. FEC kadrosu, üyelerin karşılaştığı en büyük iş dünyasında zorlukları çözmeleri için girişimciler ekosistemin farklı öğeleriyle birleştirme, üretim faktörleriyle erişimine sağlama, uygun şartlarda dağıtım kanalları ve ilişkiler kurma ve iş anlaşmalarını kolaylaştırmasına yardımcı olur.

IFTAR_LIFE_D.VILLASANA_14.jpg

Atölyeler ve Tanışma Ağı Oluşturma Fırsatları

LIFE müfredatının özüne ek olarak, üyeler uzmanlar tarafından yönetilen özelleştirilmiş ve teknik/teorik atölyelere erişebilir. Bu bir günlük eğitimler, katılımcılara ek mutfak, işletme ve pazarlama becerileri sağlar. Atölye teklifleri, üyelerin girdilerine ve finansmana erişimi, Türk gıda pazarına girmesini ve gıda düzenlemesi gibi belirli ilgi alanlarına göre geliştirilir.

Üyeleri başarılı gıda girişimcilerinin çeşitli deneyimlerine maruz bırakmak ve Türk gıda endüstrisi içinde kendi ağlarını kurmak için düzenli olarak ağ oluşturma ve deneyim paylaşım etkinlikleri düzenlenmektedir.

Üyeler, FEClerde ara sıra düzenlenen Demo Günlerine katılmaya davet edilir. Bu etkinlikler, üyelere ürünlerini potansiyel müşterilerle paylaşma ve kendi topluluklarındaki iş liderleriyle ağ kurma fırsatı sunar. Demo Günleri ayrıca üyelere, ürünleri ve markaları hakkında iş rekabet güçlerini daha da artırmak için kullanabilecekleri gerçek zamanlı geri bildirim alma yolu sunar.

Topluluk Oluşturmak ve Devreye Girmek

Gastrodiplomasi, LIFE Projesi’nin bir imza girişimdir. Yemek, kültürlerarası bağlantı ve anlayışı birbirine etkileşimi sağlamak için bir araç olarak yararlanmaktadır. FEC’ler bütün programın bileşenlerinin içine giren gastrodiplomasi için hazırlanmış bir forumdur.

LIFE Projesi, FEC’de günlük etkileşiminde sosyal kaynaşmasına teşvik eder, düzenlenen etkinlikleri ve faaliyetleri kurmasına, ve işletmeler arası (B2B) fırsatları üretmesine, işbirlikli öğrenmesine ve dış paydaşların katılımını da sağlar. Kuluçka dönemlerindeki etkinlikler üye yemekleri içermek ile birlikte, program tarafından teşvik edilen kültürler arası alışverişi vurgular. Burada, yemek pişirme gösterileri, yemeklerin kökenleri, kültürel bağlantıları ve üyelerin yemek girişimcileri olarak yolculukları hakkında hikaye anlatımı ve toplumsal yemekleri kapsamaktadır.

Bu gastrodiplomasi çabaları, Türkiye’deki mülteci ve ev sahibi toplulukların ötesine, LIFE Mutfağı: Türkiye’nin Yeni Gıda Girişimcilerinin Yemek Tarifleri ve Hikayeleri LIFE Projesi yemek kitabı ile dünyanın dört bir yanındaki ev mutfaklarına uzanıyor. Yemek kitabı, aynı şehirde yaşayan yedi farklı uyruktan gelen mutfak mirasını temsil eden 58 tarifle, 2018’den itibaren Girişimcilik Kuluçka Programı’nın İstanbul’daki 24 mezununun hikayesini anlatıyor.

FEC’ler, üyelere ve daha geniş iş dünyası topluluğa, gastrodiplomasi yoluyla geçim kaynaklarını teşvik etmek ve sosyal gerilimleri azaltmak için çeşitli fırsatlar sunar. Sosyal kaynaşma faaliyetleri, öğrenmeyi kolaylaştırırken sosyal bağları geliştirmek için kuluçka programın eğitim müfredatı içinde tasarlandı ve entegre edildi.


İstanbul’da veya Mersin’de gıda işinizi kurup ve/veya büyütmekle ilgilenen gıda girişimcisi misiniz?